This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tranh gà trống ngũ đức tại sao lại được giới sĩ tử và quan lai ngày xưa ưa chuộng đến vậy

140619_tranh-ga-trong-1

Tranh gà trông với hình ảnh gà trống oai vệ, màu đỏ, theo quan niệm người xưa đây là hình ảnh biểu thị khát vọng làm quan của con người.

Những ý nghĩa tốt đẹp mà tranh gà trống và hoa mẫu đơn mang đến

tranh-ga-trong-va-hoa-mau-don-co-y-nghia-gi

Tranh sơn dầu hoa mẫu đơn thường được treo ở hướng Đông Bắc, Tây hoặc Tây Nam sẽ đón được dòng năng lượng tốt mang đến nhiều điềm lành cho


Thế Giới Gà Phong Thủy – Tượng Gà Phong Thủy – Ý Nghĩa Gà Phong Thủy